Actueel

Opbrengst stekjesverkoop voor restauratie orgel Hippolytuskerk.

Het weer op zaterdag 12 juni bleek een uitstekende dag te zijn voor de plantjes en kopers: droog, niet te warm, niet te koud. Om 10.00 uur stonden de geïnteresseerde bezoekers al klaar bij van Kempenstraat 15 om te gaan kijken of er iets tussen zat wat men nog ontbeerde in huis of tuin. De stroom kopers, – bijna iedereen nam wel wat mee, – liep tot in de middag door. Daarna nam het wat af, maar er liepen toch geregeld kijkers rond in de compacte maar zeer economisch opgestelde ruimte met tafels. De inloop was feestelijk versierd met vlaggen en ballonnen, de looproute duidelijk aangegeven met aan het einde de kassa. Daar ging het uiteindelijk om. Aan het einde van de dag kon er € 465,00 geteld worden. Het druppelt nog wat door omdat de overgebleven plantjes zo hier en daar aangeboden worden. Het zou mooi zijn als de € 500, – gehaald kan worden. Wat een prachtig resultaat van alle moeite, gestoken in het kweken, het aanleveren, het verkopen en hopelijk straks in vele tuinen en potten. Wat fijn, om eindelijk weer eens zo`n evenement te kunnen organiseren met de meerwaarde van ontmoeten, hoewel zoveel mogelijk met masker en afstand.

Zomerexpositie 2021

Omdat het in de momenteel wat soepeler wordende corona-tijd voorstelbaar is om weer met succes een zomertentoonstelling tot stand te brengen, heeft de Werkgroep Exposities Hippolytuskerk de draad weer opgepakt. We gaan er vanuit dat er gewoon weer bezoekers kunnen worden ontvangen deze zomer.

Dit keer is Rein Veldboer uit Oosterland bereid om zijn hout/steensculpturen te tonen en een mooi en samenhangend geheel op te tuigen met als thema ‘Geborgenheid’.
Rein Veldboer is niet alleen een plaatselijk, maar ook een landelijk bekend beeldend kunstenaar en een eerste kennismaking met zijn werk is heel goed mogelijk via zijn website. Dat vervangt overigens zeker niet het straks aanschouwen van de werkelijkheid in het sfeervolle kerkinterieur!

De expositie zal op zaterdag 10 juli worden geopend, de wijze waarop dat zal gebeuren is nu nog niet vastgesteld. Bezichtiging is daarna alle dagen van de week mogelijk -met uitzondering van maandag- tussen 13.30 tot 17.00 uur. De expositie eindigt met de open monumentendagen op 11 en 12 september.
Zoals gebruikelijk is het bezoek gratis.

150 jaar Knipscheer-orgel

De Hippolytuskerk op Wieringen herbergt met haar orgel een klein pareltje van schoonheid. Het is gebouwd door de firma Knipscheer, destijds een zeer gerenommeerd orgelmaker, en staat geregistreerd als rijksmonument. Het orgel werd in augustus 1870 in gebruik genomen en is dus al meer dan 150 jaar oud. Best wel bijzonder dat hier nog een instrument in gebruik is dat al zo’n lange tijd in de Hippolytuskerk heeft geklonken!

Helaas brengt 150 jaar trouwe dienst ook allerlei ouderdomsverschijnselen en -ongemak met zich mee waardoor het orgel nu niet meer in optimale conditie verkeert. Er ligt inmiddels een uitgebreid herstelplan gereed.

De Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, spant zich mede in om de financiering rond te krijgen. Van Rotary Wieringerland, het Rabobank Coöperatiefonds en de Hollands Kroonse Uitdaging ontvingen wij in totaal €4250 aan bijdragen c.q. toezeggingen. Recent deed ook EHBO Wieringen een gift van €500. Daarnaast is er in totaal €4217 binnengekomen aan particuliere giften.
Ook de de Protestantse Gemeente ontving bijdragen van diverse fondsen, naast een fors aantal particuliere giften.
In totaal is er nu ruim €38.000 beschikbaar voor de restauratie. De bijdragen onderstrepen het belang dat in het behoud van het fraaie orgel wordt gezien. Alle gevers hartelijk bedankt voor uw bijdragen!

Ondanks deze smalle financiële basis is toch de opdracht aan de orgelmaker verstrekt om de herstelwerkzaamheden te laten beginnen in november 2021. Dat betekent dat het gerestaureerde orgel in het voorjaar van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Wilt u ook meehelpen om de restauratie van dit prachtige orgel, begroot op €96.566, mede mogelijk te maken? Elke bijdrage is welkom op

NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
o.v.v. Knipscheer-orgel

Alles over de aankoop van dit prachtige orgel in 1870, de eerste organisten, orgeltrappers en de restauratie.