Actueel

Hippolytuskerk geopend tijdens open monumentendagen

Omdat de toren in de steigers staat, ziet de kerk er momenteel niet zo toegankelijk uit. Toch is de Hippolytuskerk wel degelijk geopend tijdens de komende open monumentendagen.

Zaterdag 11 september van 10.30 – 17.00 uur

Zondag 12 september van 13.30 – 17.00 uur

Tevens zijn dit de laatste dagen waarop de expositie van Rein Veldboer, met als thema ‘geborgenheid’, is te zien.
Zomerexpositie 2021

De zomerexpositie, met als thema ‘geborgenheid’, bestaat uit werk van Rein Veldboer, beeldend kunstenaar te Oosterland.

Dagelijks geopend van 13.30 – 17.00 uur, behalve maandag.

De expositie eindigt met de ‘Open Monumentendagen’  in het weekend van 11 en 12 september 2021.


Concertprogramma seizoen 2021-2022

De SKAH heeft weer een boeiend concertprogramma voor het komende seizoen geprogrammeerd. Het eerste concert is gepland op zondag 26 september om 15.30 uur.

Voor het volledige overzicht van alle concerten zie concertprogramma 2021-2022.

150 jaar Knipscheer-orgel

De Hippolytuskerk op Wieringen herbergt met haar orgel een klein pareltje van schoonheid. Het is gebouwd door de firma Knipscheer, destijds een zeer gerenommeerd orgelmaker, en staat geregistreerd als rijksmonument. Het orgel werd in augustus 1870 in gebruik genomen en is dus al meer dan 150 jaar oud. Best wel bijzonder dat hier nog een instrument in gebruik is dat al zo’n lange tijd in de Hippolytuskerk heeft geklonken!

Helaas brengt 150 jaar trouwe dienst ook allerlei ouderdomsverschijnselen en -ongemak met zich mee waardoor het orgel nu niet meer in optimale conditie verkeert. Er ligt inmiddels een uitgebreid herstelplan gereed.

De Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, spant zich mede in om de financiering rond te krijgen. Van Rotary Wieringerland, het Rabobank Coöperatiefonds en de Hollands Kroonse Uitdaging ontvingen wij in totaal €4250 aan bijdragen c.q. toezeggingen. Recent deed ook EHBO Wieringen een gift van €500. Daarnaast is er in totaal €4217 binnengekomen aan particuliere giften.
Ook de de Protestantse Gemeente ontving bijdragen van diverse fondsen, naast een fors aantal particuliere giften.
In totaal is er nu ruim €38.000 beschikbaar voor de restauratie. De bijdragen onderstrepen het belang dat in het behoud van het fraaie orgel wordt gezien. Alle gevers hartelijk bedankt voor uw bijdragen!

Ondanks deze smalle financiële basis is toch de opdracht aan de orgelmaker verstrekt om de herstelwerkzaamheden te laten beginnen in november 2021. Dat betekent dat het gerestaureerde orgel in het voorjaar van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Wilt u ook meehelpen om de restauratie van dit prachtige orgel, begroot op €96.566, mede mogelijk te maken? Elke bijdrage is welkom op

NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
o.v.v. Knipscheer-orgel

Alles over de aankoop van dit prachtige orgel in 1870, de eerste organisten, orgeltrappers en de restauratie.