Actueel

De Kroonconcerten zullen de komende wintermaanden weer plaatsvinden. In verband met de coronaregels kunnen maximaal 50 bezoekers bij elk concert worden toegelaten. Kaarten zijn uitsluitend te bestellen via de website www.dekroonconcerten.nl.
Zie ook de pagina agenda.

150 jaar Knipscheer-orgel

De Hippolytuskerk op Wieringen herbergt met haar orgel een klein pareltje van schoonheid. Het is gebouwd door de firma Knipscheer, destijds een zeer gerenommeerd orgelmaker, en staat geregistreerd als rijksmonument. Het orgel werd in augustus 1870 in gebruik genomen en is dus al meer dan 150 jaar oud. Best wel bijzonder dat hier nog een instrument in gebruik is dat al zo’n lange tijd in de Hippolytuskerk heeft geklonken!

Helaas brengt 150 jaar trouwe dienst ook allerlei ouderdomsverschijnselen en -ongemak met zich mee waardoor het orgel nu niet meer in optimale conditie verkeert. Er ligt inmiddels een uitgebreid herstelplan gereed.

De Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, spant zich mede in om de financiering rond te krijgen. Van Rotary Wieringerland, het Rabobank Coöperatiefonds en de Hollands Kroonse Uitdaging ontvingen wij in totaal € 4250 aan bijdragen. Tevens is er in totaal € 2495 binnengekomen aan particuliere giften.
Daarnaast ontving de Protestantse Gemeente bijdragen van diverse fondsen, naast een fors aantal particuliere giften.
In totaal is er nu € 18.175 beschikbaar voor de restauratie. De bijdragen onderstrepen het belang dat in het behoud van het fraaie orgel wordt gezien. Alle gevers hartelijk bedankt voor uw bijdragen!

Maar mede omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet bijdraagt, is deze financiële basis nog onvoldoende om de herstelwerkzaamheden al te laten beginnen. Dat betekent dat de restauratie nog niet in 2021 kan worden uitgevoerd.

Wilt u ook meehelpen om de restauratie van dit prachtige orgel, begroot op €96.566, mede mogelijk te maken? Elke bijdrage is welkom op

NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
o.v.v. Knipscheer-orgel

Alles over de aankoop van dit prachtige orgel in 1870, de eerste organisten, orgeltrappers en de restauratie.