Actueel

Het Kroonconcert van januari 2021 gaat wegens de gestelde coronaregels niet door. We gaan ervan uit dat de concerten van februari en maart wel zullen doorgaan, zij het met een beperkt aantal bezoekers. Kaarten zijn uitsluitend te bestellen via de website www.dekroonconcerten.nl.
Zie ook de pagina agenda.

40 dagen expositie 2021

Zoals in andere jaren is de Werkgroep Exposities Hippolytuskerk ook nu voornemens om in de komende 40 dagentijd een expositie te organiseren. Dat wordt volgend jaar de periode vanaf zaterdag 20 februari tot en met het paasweekend op 4 en 5 april. Dit ondanks het feit dat  vrees voor te veel gedoe in deze tijd van besmettingsgevaar en vrees voor te weinig belangstelling, sommige eventuele exposanten huiverig lijkt te maken.

In de vroege voorjaarsmaanden lopen er trouwens hoe dan ook altijd maar weinig toeristen op Wieringen rond. Daarom wordt de kerk voor exposities steeds alleen in het weekend geopend. Overigens is al vele jaren gebleken dat menigeen ook in die tijd graag even de geopende kerk binnenstapt.

Vaak regelt de WEX er ook een enigszins feestelijke opening. Dat wordt nu maar even vergeten. Vooral omdat het in de huidige corona-tijd nu nog volstrekt onvoorstelbaar is welke omgangsmogelijkheden er zo rond 20 februari vanuit regeringswijsheid toelaatbaar worden geacht. Denk maar even aan de meest besproken ministersbruiloft van najaar 2020.

Niettegenstaande al het hierboven genoemde voorbehoud is echter de bij velen in onze omgeving en ook landelijk bekende beeldend kunstenaar Rein Veldboer uit Oosterland bereid om in onze kerk te exposeren. Menigeen kent zijn werk en heeft misschien op open dagen zijn atelier al eens bezocht. Zoek zijn naam op ‘google’ en veel wordt duidelijk. Hij is in staat – de kerkruimte goed kennende – een mooie samenhangende tentoonstelling te maken met hout/steensculpturen (van flink formaat) en met als thema ‘geborgenheid’.

Als alles loopt zoals gewenst, is deze te bezichtigen vanaf zaterdag 20 februari. Te zijner tijd zal op dit medium en ‘Wieringernieuws.nl’ gedetailleerde informatie verschijnen.

Namens de WEX

Henk Pruijsen

150 jaar Knipscheer-orgel

De Hippolytuskerk op Wieringen herbergt met haar orgel een klein pareltje van schoonheid. Het is gebouwd door de firma Knipscheer, destijds een zeer gerenommeerd orgelmaker, en staat geregistreerd als rijksmonument. Het orgel werd in augustus 1870 in gebruik genomen en is dus al meer dan 150 jaar oud. Best wel bijzonder dat hier nog een instrument in gebruik is dat al zo’n lange tijd in de Hippolytuskerk heeft geklonken!

Helaas brengt 150 jaar trouwe dienst ook allerlei ouderdomsverschijnselen en -ongemak met zich mee waardoor het orgel nu niet meer in optimale conditie verkeert. Er ligt inmiddels een uitgebreid herstelplan gereed.

De Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk, spant zich mede in om de financiering rond te krijgen. Van Rotary Wieringerland, het Rabobank Coöperatiefonds en de Hollands Kroonse Uitdaging ontvingen wij in totaal €4250 aan bijdragen c.q. toezeggingen. Tevens is er in totaal €2807 binnengekomen aan particuliere giften.
Daarnaast ontving de Protestantse Gemeente bijdragen van diverse fondsen, naast een fors aantal particuliere giften.
In totaal is er nu ruim €20.000 beschikbaar voor de restauratie. De bijdragen onderstrepen het belang dat in het behoud van het fraaie orgel wordt gezien. Alle gevers hartelijk bedankt voor uw bijdragen!

Ondanks deze smalle financiële basis is toch de opdracht aan de orgelmaker verstrekt om de herstelwerkzaamheden te laten beginnen in november 2021. Dat betekent dat het gerestaureerde orgel in het voorjaar van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Wilt u ook meehelpen om de restauratie van dit prachtige orgel, begroot op €96.566, mede mogelijk te maken? Elke bijdrage is welkom op

NL05 RABO 0370 4590 67
ten name van Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
o.v.v. Knipscheer-orgel

Alles over de aankoop van dit prachtige orgel in 1870, de eerste organisten, orgeltrappers en de restauratie.