Stichting Geestelijke muziek concerten

Nieuw concert Cantatekoor Hippolytushoef 2-2-2020.

Op 2-2-2020 heeft het Cantatekoor Hippolytushoef weer een sprankelend programma samengesteld, Bach en het Getal.
Bach was een meester van de constructie, het polyfone stemmenweefsel waar we zo van kunnen genieten. De getallenleer zou een onderdeel van zijn genialiteit kunnen zijn geweest, we weten het niet. Maar er zijn vele voorbeelden waarbij zijn naam Bach, de cijfers 2-1-3-8 samen 14, in noten en verhoudingen in zijn muziek te vinden is.
Op de datum 2-2-2020 kunnen we bijna niet anders dan Cantate BWV 20 “O Ewigkeit, du Donnerwort” kiezen voor ons concert. Een nieuwe uitdaging voor het Cantatekoor is het Motet BWV 159 Anhang “Ich lasse dich nicht” geschreven voor dubbelkoor. Daarnaast een klein Motet BWV 231 “Sei Lob und Preis mit Ehren voor koor en continuo.
Barok ensemble Eik en Linde speelt delen uit Kunst der Fuge, alweer een voorbeeld van bijzondere polyfonie, de kunst van de fuga.
De solisten zijn Talitha van der Spek alt, steven van Gils tenor en Yonathan van der Brink bas. De begeleiding is van het Barok ensemble Eik en Linde. Dit alles onder de enthousiaste leiding van onze dirigente Ellen Verburgt.
Het concert begint om 15.30 in de Hippolytuskerk, te Hippolytushoef.
Kerk open om 15.00 uur. Toegang € 17,50 / jongeren tot 18 jaar gratis.
Kaartverkoop bij de Wieringer boekhandel, Kerkplein 27, Hippolytushoef en voor aanvang concert (pinnen niet mogelijk).

Cantate project 2020

Vol enthousiasme werken we voor komend jaar aan een uitvoering van Bach’s muziek in de Hippolytuskerk. Op 2 februari 2020 is er een uitvoering van Bach’s cantate BWV 20 “O Ewigkeit, du Donnerwort” en BWV 231 “Sei Lob und Preis mit Ehren”. Van de laatste cantate werd heel lang gedacht dat het niet van Bach was, maar later bleek dat toch wel zo te zijn. Naast muziek is er ook weer een passend gedicht en een tekst die aansluit op de muziek.

Ellen Verburgt werkt nog aan verdere invulling van het programma. Naast het koor doen ook het barokensemble Eik & Linde en een aantal solisten weer mee.

De repetitiedata zijn als volgt:

  • 16, 23 en 30 november 2019 van 10 tot 12 uur
  • 11 januari 2020, studiedag van 10 tot 15 uur
  • 18 en 25 januari 2020 van 10 tot 13 uur
  • 1 februari, generale repetitie ’s middags
  • 2 februari, ’s middags uitvoering

Je kunt je aanmelden bij Franco Hamelink: fjhamelink@hotmail.nl

Per stemsoort kunnen er maximaal 15 zangers mee doen. Vanaf nummer 16 kom je op de reservelijst. Op dit moment is dit bij de sopranen het geval!

Mensen die nog niet eerder meezongen krijgen een korte stemtest bij de dirigent. Dit om te horen of je klank goed bij het koor past. Als je je aanmeldt krijg je altijd bericht of je wel of niet mee kunt zingen.

Het is nog niet helemaal zeker of dit project doorgaat. Dit hangt er van af of we het financieel rond krijgen, maar aanmelden kan dus wel!! Voor actuele informatie kijk je op facebook.com/cantatekoorhippo.

Cantate project 2019

Het Cantatekoor Hippo is vol enthousiasme begonnen aan een nieuw programma. De komende weken zijn de koorleden iedere zaterdag te vinden in de Hippolytuskerk in Hippolytushoef om de muziek in te studeren. Het concert is op zondag 10 maart 2019 in de Hippolytuskerk.

Het concert begint met het prachtige door twee solisten gezongen Stabat Mater van Pergolesi. Dit wordt afgewisseld door 3 Maria antifonen van Antonio Lotti, a capella gezongen door het koor. De rode draad tussen de composities van Pergolesi en Lotti is Maria. Beiden zijn ook tijdgenoten uit de Italiaanse Barokmuziek.

Na en korte meditatie volgt deel twee van het programma. De cantate 182 van Johan Sebastian Bach, “Himmelskonig sei Wilkommen” uitgevoerd door solisten, koor en het mooie barokensemble Eik & Linde onder de enthousiaste leiding van Ellen Verburgt. Deze cantate heeft Bach speciaal geschreven voor Palmzondag.

Het belooft weer een sfeervolle muzikale middag te worden, dus kom luisteren en kijken.

Aanvang van het concert is 15.30 uur, waarbij de kerk open gaat om 15.00 uur.
Kaarten a 17,50 zijn te koop bij de Wieringer Boekhandel aan het Kerkplein in Hippolytushoef en voor aanvang bij de kerk (graag contant betalen).

Zie ook de Facebook pagina Cantatekoor Hippo

Op 15 april 2018 was de uitvoering van Lutherse Mis in A van J.S. Bach en het Magnificat van Vivaldi concert. Uiteraard werkten het Ensemble Eik & Linde, diverse solisten en Ellen Verburgt ook weer mee!

Dag met Bach

De “Dag met Bach” op 4 november 2017 was een succes. Er waren 38 deelnemers die onder andere “Ein feste Burg is unser Gott” en “Jesu bleibet meine Freude” geoefend en gezongen hebben. Daarnaast gaf Ellen Verburgt veel tips bij het zingen en kregen de deelnemers interessante achtergrondinfo over de muziek. De ontvangst in de Michëlskerk in Oosterland was uitstekend!

Het concert, uitgevoerd door Cantatekoor Hippo in samenwerking met Barokensemble Eik en Linde en een viertal solisten (Sabine Kirsten, Talitha van der Spek, Steven van Gils, Jan Douwes) dat plaatsvond op 23 april 2017, stond zoals altijd onder professionele leiding van onze vaste dirigente Ellen Verburgt.

Er bleek veel belangstelling te bestaan voor het minder bekende Osteroratorium van J.S. Bach en Singet dem Herrn ein neues Lied van G. Ph. Telemann. Een inspirerende en kritische evaluatie na afloop van bestuur en een groot aantal leden van het cantatekoor heeft een aantal ideeën opgeleverd voor de nabije toekomst.

Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk wordt ondersteund door de Protestantse Gemeente van Wieringen.  Sinds 2003 worden cantate diensten rondom muziek van (in hoofdzaak) Johann Sebastian Bach georganiseerd.

Intensieve samenwerking tussen dirigente Ellen Verburgt en toenmalig predikant Henk Broer heeft gezorgd voor de totstandkoming van een eigen cantatekoor van ca 35 geoefende amateur-zangers. Binnen de cantatediensten is er sprake van een unieke balans tussen religieuze (liturgische) en muzikale spiritualiteit.

Sinds 2004 vallen de cantatediensten rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk, die samen met de SKAH werd ondergebracht in de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk.

De cantatediensten van de Stichting Geestelijke muziek Hippolytuskerk zijn voor een groot deel afhankelijk van donateurs. U kunt zich als donateur aanmelden door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL79 RABO 0370 4697 63 t.n.v. Stichting Geestelijke Muziek.

Contactadres:
Dhr. G. Veenboer.
Tel. 0223-621839
E: geomar@quicknet.nl

JUBILEUM
Het 12½-jarig jubileum van het Bach-cantatekoor, opgericht in het jaar 2003, is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Na een periode van intensieve voorbereiding is op 20 maart 2016 de Johannes Passie van J.S. Bach ten uitvoer gebracht in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef.

Het project werd op inspirerende wijze geleid door de vaste dirigente Ellen Verburgt. Het aantal koorleden werd voor deze speciale gelegenheid uitgebreid tot 50 personen. Net als anders werd muzikale begeleiding verzorgd door Barokensemble Eik en Linde (op authentieke instrumenten en in ‘oude stemming’). De solistische partijen werden vertolkt door de volgende professionele zangers: Steven van Gils (evangelist), Sven Weyens (christus), Sabine Kirsten (sopraan), Karolina Hartman (alt), Lior Leibovici (tenor), Jan Douwes (bas).

We kunnen terug kijken op een mooie, stemmige en gedragen uitvoering; iets waar we trots op mogen zijn. Met alle lof voor de samenwerking tussen dirigente, orkest, solisten en koor!

Bach concerten Hippolytuskerk Hippolytushoef
Koorrepetitie 2015 (klik op de foto om deze te vergroten)

De laatst uitgevoerde Bach-cantatedienst vond plaats op zondag 11 januari 2015
De cantate BWV 72 van J.S. Bach werd ten uitvoer gebracht.
Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof
Koor: Cantatekoor van de Hippolytuskerk
Dirigente: Ellen Verburgt
Orkest: Barokensemble ‘Eik en Linde’
Solisten: Sabine Kirsten (sopraan) – Maria Delver (alt) – Jan Douwes (bas)
Plaats: Hippolytuskerk te Hippolytushoef

Cantate BWV 72, ‘Alles nur nach Gottes Willen’.
Bach schreef cantate 72 voor zondag 27 januari 1726, de derde zondag na Epifanie (Driekoningen). De tekst volgt op de voet de evangelietekst voor deze zondag, Mattheus 8:1-13, waarin een melaatse Jezus vraagt “Heer, als gij het wilt kunt gij mij genezen” waarop Jezus zijn hand uitstrekt en zegt “Ik wil het, wordt rein”. Het gaat dus in deze cantate over de macht van God en ons vertrouwen in Hem.

In het openingskoor is dat meteen duidelijk: veel noten om het ‘Alles’ te benadrukken en een vlot tempo om het vertrouwen duidelijk te maken. Voor twijfel is geen plaats!

Van de gebruikelijke vier solisten ontbreekt deze keer de tenor. Naar het waarom kunnen we slechts raden. De alt komt het uitgebreidst aan bod: een recitatief, met een arioso, en een aria. Het bas recitatief geeft ons een zeker houvast en in de laatste aria met een grote rol voor de hobo laat de sopraan haar hart spreken waarna het koor afsluit met het koraal ‘Was mein Gott will, das g’scheh allzeit’. Cantate 72 is geen uitgebreide cantate, niet qua lengte en niet qua bezetting maar ook hier laat Bach zijn meesterschap blijken!

Het cantatekoor zingt naast de cantate nog het kleine a-cappela motet ‘Allein auf Gottes Wort’ van Johann Walter, passend bij de cantate. Deze muziek van een voorloper van Bach zou ook heel goed in een dienst bij Bach kunnen hebben geklonken.’

Bach concerten Hippolytuskerk - Hippolytushoef
De laatst uitgevoerde Bach-cantatedienst vond plaats op zondag 11 januari 2015

De cantatediensten werden t/m 2013 voorgegaan door ds. Henk Broer, die ook de liturgie en teksten verzorgde. Dominee Broer is in januari 2014 met emeritaat gegaan.

Muzikale begeleiding wordt altijd verleend door barokensemble ‘Eik en Linde’ in samenwerking met het (project)cantatekoor van de Hippolytuskerk. Een ‘vaste’ groep van solisten verleent tevens jaarlijks medewerking: Sabine Kirsten (sopraan), Maria Delver (alt), Steven van Gils (tenor) en Jan Douwes (bas). De algehele muzikale leiding is in handen van dirigente Ellen Verburgt.

STICHTING GEESTELIJKE MUZIEK HIPPOLYTUSKERK
opgericht 23 december 2003

OVERZICHT van de door het cantatekoor uitgevoerde Bach cantates (en enig ander werk)
•23-04-2017 Osteroratorium vanJ. S. Bach
Singet dem Herrn ein neues Lied
• 20-03-2016 Bach`s Johannes Passie
• 11-01-2015 Bach cantate BWV 72
Alles nur nach Gottes Willen
Johann Walther: Allein auf Gottes Wort
• 05-01-2014 Bach cantate BWV 140
Wachet auf, ruft uns die Stimme
• 13-01-2013 Bach cantate BWV 190
Singet dem Herrn ein neues Lied
• 08-01-2012 Bach cantate BWV 147
Herz und Mund und Tat und Leben
G.Ph. Telemann: Meine Seele erhebt den Hernn
• 02-01-2011 Bach’s Weihnachtsoratorium BWV 248
dl. V: Ehre sei dir, Gott gesungen
dl. VI: Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
• 02-04-2010 Bach’s Mattheus Passion: een aantal solo’s, aria’s en koralen
• 21-03-2010 Bach cantate BWV 54
Widerstehe doch die Sünde
Telemann motet: Ja, selig sind die Gottes Wort horen und bewahren
• 21-12-2008 Bach’s Weihnachtsoratorium BWV 248
dl. III: Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
dl. IV: Fallt mit Danken, fallt mit Loben
• 30-03-2008 Bach cantate BWV 1
Wie schön leuchtet der Morgenstern
• 09-12-2007 Bach motetten 229 en 230
Komm, Jesu, komm!
Lobet den Herrn
• 15-04-2007 Bach cantate BWV 67
Halt im Gedächtnis Jesum Christ
• 17-12-2006 Bach’s Weihnachtsoratorium BWV 248
dl. I: Jauchzet, frohlocket
dl. II: Und es waren Hirten in derselben Gegend
• 02-04-2006 Bach motet BWV 229
Komm, Jesu, komm!
• 11-12-2005 Bach cantate BWV 70
Wachet! Betet! Betet! Wachet!
• 06-02-2005 Bach cantates BWV 12 en BWV 144
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Nimm was dein ist, und gehe hin
• 31-10-2004 Bach cantate BWV 80
Ein feste Burg ist unser Gott
• 09-05-2004 Bach cantate BWV 108
Es ist euch gut dass ich hingehe
• 14-12-2003 Bach cantate BWV 62
Nun komm der Heiden Heiland
• 01-06-2003 Bach cantate BWV 44
Sie werden euch in den Bann tun