Stichting Geestelijke muziek concerten

Stichting Geestelijke muziek concerten

Een dag met Bach in de Michaëlskerk te Oosterland.

Heeft u graag een leuke activiteit in het vooruitzicht? Meld u dan aan voor onze bijzondere zangworkshop op zaterdag 4 november 2017 in de Michaëlskerk te Oosterland.

Uit een samenwerking tussen de Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk en de Culturele Kring Wieringen is ‘Een dag met Bach’ ontstaan. De leiding is in handen van dirigent Ellen Verburgt en is met medewerking van Corinne Moerbeek op piano.

Het is de bedoeling om -na stemoefeningen- enkele stukken van Johan Sebastian Bach in te studeren en uit te voeren. Het bekende stuk ‘Jesu bleibet meine Freude’ komt aan bod, maar ook minder bekende werken zullen de aandacht krijgen. Er wordt achtergrondinformatie verstrekt over de muziek en haar betekenis, maar ook de mens Bach zal in vele facetten langs komen.

Deze dag vol van zang wordt om 15:30 uur afgesloten met een presentatie waarbij publiek uiteraard méér dan welkom is.

Heeft u belangstelling om mee te doen aan deze bijzondere workshop? Meld u dan zo snel mogelijk aan op het volgende e-mailadres: elisakool@ziggo.nl

De kosten zijn 40 euro, inclusief bladmuziek, koffie/thee en soep bij de lunch (zelf broodjes meenemen). Het maximale aantal deelnemers is vijftig zangers. Het deelnamebedrag van 40 euro graag overmaken op rekeningnummer NL79RABO0370469763 t.n.v. Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk.

U bent welkom vanaf 09:30 in de Michaëlskerk, Kerkweg 22, Oosterland.

Nieuw project

Prille plannen zijn gesmeed voor een volgend project met als geplande datum van uitvoering 15 april 2018 ( nog onder enig voorbehoud ). Een datum om alvast in uw agenda te zetten! Ook de repetitiedata zijn inmiddels bekend, u kunt de volgende data alvast in uw nieuwe agenda voor 2018 noteren: 13 en 27 januari, 10 en 17 februari, 10 ( studiedag ) en 24 maart en 7 en 14 ( generale ) april en de uitvoering zoals gezegd op 15 april. Zodra er meer bekend is omtrent programma en wijze van aanmelding hoort u van ons onder andere via deze website.

Het laatste concert, uitgevoerd door Cantatekoor Hippolytushoef in samenwerking met barokorkest Eik en Linde en een viertal solisten (Sabine Kirsten, Talitha van der Spek, Steven van Gils, Jan Douwes) vond plaats op 23 april 2017. Zoals altijd stond het geheel onder professionele leiding van onze vaste dirigente Ellen Verburgt.

Er bleek veel belangstelling te bestaan voor het minder bekende Osteroratorium van J.S. Bach en Singet dem Herrn ein neues Lied van G. Ph. Telemann. Een inspirerende en kritische evaluatie na afloop van bestuur en een groot aantal leden van het cantatekoor heeft een aantal ideeën opgeleverd voor de nabije toekomst.

Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk wordt ondersteund door de Protestantse Gemeente van Wieringen worden sinds 2003 cantate diensten rondom muziek van (in hoofdzaak) Johann Sebastian Bach georganiseerd.

Intensieve samenwerking tussen dirigente Ellen Verburgt en predikant Henk Broer heeft gezorgd voor de totstandkoming van een eigen cantatekoor van ca 35 geoefende amateur-zangers. Binnen de cantatediensten is er sprake van een unieke balans tussen religieuze (liturgische) en muzikale spiritualiteit.

Met ingang van 2004 vallen de cantatediensten rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de Stichting Geestelijke Muziek Hippolytuskerk, die samen met de SKAH werd ondergebracht in de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk.

De cantatediensten van de Stichting Geestelijke muziek Hippolytuskerk zijn voor een groot deel afhankelijk van donateurs. U kunt zich als donateur aanmelden door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL79 RABO 0370 4697 63 t.n.v. Stichting Geestelijke Muziek.

Contactadres:
Dhr. G. Veenboer.
Tel. 0223-621839
E: geomar@quicknet.nl

JUBILEUM
Het 12½-jarig jubileum van het Bach-cantatekoor, opgericht in het jaar 2003, is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Na een periode van intensieve voorbereiding is op 20 maart 2016 de Johannes Passie van J.S. Bach ten uitvoer gebracht in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef.

Het project werd op inspirerende wijze geleid door de vaste dirigente Ellen Verburgt. Het aantal koorleden werd voor deze speciale gelegenheid uitgebreid tot 50 personen. Net als anders werd muzikale begeleiding verzorgd door Barokensemble Eik en Linde (op authentieke instrumenten en in ‘oude stemming’). De solistische partijen werden vertolkt door de volgende professionele zangers: Steven van Gils (evangelist), Sven Weyens (christus), Sabine Kirsten (sopraan), Karolina Hartman (alt), Lior Leibovici (tenor), Jan Douwes (bas).

We kunnen terug kijken op een mooie, stemmige en gedragen uitvoering; iets waar we trots op mogen zijn. Met alle lof voor de samenwerking tussen dirigente, orkest, solisten en koor!

Koorrepetitie 2015 (klik op de foto om deze te vergroten)

De laatst uitgevoerde Bach-cantatedienst vond plaats op zondag 11 januari 2015
De cantate BWV 72 van J.S. Bach werd ten uitvoer gebracht.
Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof
Koor: Cantatekoor van de Hippolytuskerk
Dirigente: Ellen Verburgt
Orkest: Barokensemble ‘Eik en Linde’
Solisten: Sabine Kirsten (sopraan) – Maria Delver (alt) – Jan Douwes (bas)
Plaats: Hippolytuskerk te Hippolytushoef

Cantate BWV 72, ‘Alles nur nach Gottes Willen’.
Bach schreef cantate 72 voor zondag 27 januari 1726, de derde zondag na Epifanie (Driekoningen). De tekst volgt op de voet de evangelietekst voor deze zondag, Mattheus 8:1-13, waarin een melaatse Jezus vraagt “Heer, als gij het wilt kunt gij mij genezen” waarop Jezus zijn hand uitstrekt en zegt “Ik wil het, wordt rein”. Het gaat dus in deze cantate over de macht van God en ons vertrouwen in Hem.

In het openingskoor is dat meteen duidelijk: veel noten om het ‘Alles’ te benadrukken en een vlot tempo om het vertrouwen duidelijk te maken. Voor twijfel is geen plaats!

Van de gebruikelijke vier solisten ontbreekt deze keer de tenor. Naar het waarom kunnen we slechts raden. De alt komt het uitgebreidst aan bod: een recitatief, met een arioso, en een aria. Het bas recitatief geeft ons een zeker houvast en in de laatste aria met een grote rol voor de hobo laat de sopraan haar hart spreken waarna het koor afsluit met het koraal ‘Was mein Gott will, das g’scheh allzeit’. Cantate 72 is geen uitgebreide cantate, niet qua lengte en niet qua bezetting maar ook hier laat Bach zijn meesterschap blijken!

Het cantatekoor zingt naast de cantate nog het kleine a-cappela motet ‘Allein auf Gottes Wort’ van Johann Walter, passend bij de cantate. Deze muziek van een voorloper van Bach zou ook heel goed in een dienst bij Bach kunnen hebben geklonken.’

De laatst uitgevoerde Bach-cantatedienst vond plaats op zondag 11 januari 2015

De cantatediensten werden t/m 2013 voorgegaan door ds. Henk Broer, die ook de liturgie en teksten verzorgde. Dominee Broer is in januari 2014 met emeritaat gegaan.

Muzikale begeleiding wordt altijd verleend door barokorkest ‘Eik en Linde’ in samenwerking met het (project)cantatekoor van de Hippolytuskerk. Een ‘vaste’ groep van solisten verleent tevens jaarlijks medewerking: Sabine Kirsten (sopraan), Maria Delver (alt), Steven van Gils (tenor) en Jan Douwes (bas). De algehele muzikale leiding is in handen van dirigente Ellen Verburgt.

STICHTING GEESTELIJKE MUZIEK HIPPOLYTUSKERK
opgericht 23 december 2003

OVERZICHT van de door het cantatekoor uitgevoerde Bach cantates (en enig ander werk)
•23-04-2017 Osteroratorium vanJ. S. Bach
Singet dem Herrn ein neues Lied
• 20-03-2016 Bach`s Johannes Passie
• 11-01-2015 Bach cantate BWV 72
Alles nur nach Gottes Willen
Johann Walther: Allein auf Gottes Wort
• 05-01-2014 Bach cantate BWV 140
Wachet auf, ruft uns die Stimme
• 13-01-2013 Bach cantate BWV 190
Singet dem Herrn ein neues Lied
• 08-01-2012 Bach cantate BWV 147
Herz und Mund und Tat und Leben
G.Ph. Telemann: Meine Seele erhebt den Hernn
• 02-01-2011 Bach’s Weihnachtsoratorium BWV 248
dl. V: Ehre sei dir, Gott gesungen
dl. VI: Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
• 02-04-2010 Bach’s Mattheus Passion: een aantal solo’s, aria’s en koralen
• 21-03-2010 Bach cantate BWV 54
Widerstehe doch die Sünde
Telemann motet: Ja, selig sind die Gottes Wort horen und bewahren
• 21-12-2008 Bach’s Weihnachtsoratorium BWV 248
dl. III: Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
dl. IV: Fallt mit Danken, fallt mit Loben
• 30-03-2008 Bach cantate BWV 1
Wie schön leuchtet der Morgenstern
• 09-12-2007 Bach motetten 229 en 230
Komm, Jesu, komm!
Lobet den Herrn
• 15-04-2007 Bach cantate BWV 67
Halt im Gedächtnis Jesum Christ
• 17-12-2006 Bach’s Weihnachtsoratorium BWV 248
dl. I: Jauchzet, frohlocket
dl. II: Und es waren Hirten in derselben Gegend
• 02-04-2006 Bach motet BWV 229
Komm, Jesu, komm!
• 11-12-2005 Bach cantate BWV 70
Wachet! Betet! Betet! Wachet!
• 06-02-2005 Bach cantates BWV 12 en BWV 144
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Nimm was dein ist, und gehe hin
• 31-10-2004 Bach cantate BWV 80
Ein feste Burg ist unser Gott
• 09-05-2004 Bach cantate BWV 108
Es ist euch gut dass ich hingehe
• 14-12-2003 Bach cantate BWV 62
Nun komm der Heiden Heiland
• 01-06-2003 Bach cantate BWV 44
Sie werden euch in den Bann tun