Werkgroep Exposities Hippolytuskerk

Door de Werkgroep Exposities Hippolytuskerk (WEX) worden regelmatig exposities georganiseerd en ingericht, in het koor van het gebouw. Dit zijn er gewoonlijk 2 per jaar met thema’s op gebied van bezinning, maatschappij, ontwikkelingssamenwerking, plaatselijke folklore/geschiedenis, cultuur, e.d. Anders gezegd, de werkgroep streeft naar een zo breed mogelijk palet van kunst/cultuurvormen en thematiek. Er wordt gewerkt met losse panelen en een ophangrail. Dit geeft uitgebreide mogelijkheden van exposeren.

Een nevendoel van de exposities is om de figuurlijke drempel van de kerk te verlagen zodat naast de kerkgangers ook vele anderen met de uitstraling van dit mooi gerestaureerde kerkgebouw (en de mogelijkheden ervan) kunnen kennismaken.

De werkgroep exposities Hippolytuskerk ( WEX) bestaat uit: Vina Braad, Liesbeth Jongema, Joke Tesselaar, Gerard Haverkamp, Gerard Slootweg, Rinie Methorst en Henk Pruijsen.


Zomer expositie 2021 door Rein Veldboer

Op zaterdag 10 juli zal de al jaren gebruikelijke zomertentoonstelling worden geopend d.m.v. een vrije inloop van 13.30-17.00 uur. De exposerend kunstenaar Rein Veldboer uit Oosterland is deze dag zelf aanwezig en hij zal met veel plezier zijn passie voor de kunst met u delen.

Rein Veldboer is voornamelijk houtbewerker maar combineert zijn werk ook vaak met diverse soorten steen. Sinds hij op Wieringen is neergestreken, werkt hij in alle rust aan zijn oeuvre. Zijn werk is inmiddels op vele plaatsen in Nederland geëxposeerd en ook geplaatst.

Houwen in hard materiaal is voor hem een tijdloze bezigheid. In alle rust hiermee bezig zijn is zijn doel, meer nog dan het eindresultaat. Kenmerkend is het toewerken naar objecten in ronde vormen met een zachte uitstraling. Van harde materialen iets zachts maken. Van allerlei houtsoorten wordt gebruik gemaakt, zoals eik en iep en bij steen bijvoorbeeld het licht transparante albast. Dat iets zachts maken, die ronde vriendelijke vormen, komt in het thema van de tentoonstelling dat hij ‘Geborgenheid – moeder en kind’ noemt, dan ook volledig tot uiting.

Afgezien het vastleggen van de grote vorm, maakt hij vrijwel geen gebruik van machines. Met hamer, beitel, rasp en schuurpapier kan hij zijn liefde voor het gekozen materiaal volledig kwijt. Naast het maken van beelden, houdt hij zich steeds meer met het zogenaamde ‘letterkappen‘ bezig, een techniek waarbij de inhoud van aansprekende teksten op fraaie wijze verbeeld wordt. Waarschijnlijk zullen hiervan ook voorbeelden in de kerk aanwezig zijn.

Omdat de toren van de Hippolytuskerk momenteel in onderhoud is en in de steigers staat, lijkt de entree op het eerste gezicht misschien weinig vriendelijk. Desondanks is de toegankelijkheid volledig gewaarborgd. Hartelijk welkom!