Akoestiek Hippolytuskerk

Na jaren van praten, geld inzamelen en ook bedenken van een uitvoerbaar onderzoekplan was het dan vrijdag en zaterdag 19 en 20 januari 2007 zover dat er met groot materieel geëxperimenteerd werd in de kerk. Om te kijken hoe de geluidskwaliteit, akoestiek bij concerten verbeterd zou kunnen worden. De kerk is namelijk “overakoestisch”. Veel mensen ervaren dit als hinderlijk.

SKAH

In het meer dan 30-jarige bestaan van de SKAH is er al meer gezocht naar aanpassingen. Nu moet worden gezegd dat er bij veel concerten geen probleem is. Ook bij kerkdiensten is de aanpassing met elektronische versterking van het geluid over het algemeen bevredigend. Toch is het zo dat het luistergenoegen niet op alle plaatsen optimaal is, dat in zijn algemeenheid luide muziek te snel tot een wat agressieve galm leidt en dat verstaanbaarheid bij zang slecht is. Kortom; het bereiken van verbetering zou mooi zijn.

Een directe aanleiding om nu eens iets te gaan doen was het onlangs afwijzen van de kerk door een ensemble dat Renaissancemuziek op CD wilde zetten. Dat zou worden uitgevoerd door opnametechnici van de Belgische radio. Zij wilden daar ook goed voor betalen. Maar het betrof liederen waarbij de tekst een grote rol speelde en hoewel een concert wellicht acceptabel werd geacht werd de akoestiek voor CD-opnamen resoluut als onvoldoende bestempeld.

Akoestiek

Het probleem is, sterk vereenvoudigd gezegd; dat door de vorm, grootte en vooral ook wandstructuur de weg, die lage en hoge tonen tot de luisteraar afleggen, in lengte te veel verschilt. Een goede akoestiek betekent dat het verschil onder de 17 meter blijft. In onze kerk is dit veel groter en “slingeren” de hoge tonen nog onder het hoge dak als de lage al gedempt zijn.

Om hier iets aan te doen waren dus zaterdag musici, beroepsakoestici en handlangers van de Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk en van de SKAH aanwezig om te zoeken naar een oplossing. Elf paar oren en handen onder de bezielende leiding van Hans Kortenbach, die het plan had opgesteld. Veel hout en gordijnen, gratis ter beschikking gesteld door de firma’s Hagedoorn en Piet Karsten van Harlingen.

Al snel werd duidelijk hoe verbetering te realiseren zou zijn. Ook echter dat onder meer de geweldige “balken- en schottenvlinder” in de koorruimte een niet verantwoorde aantasting van de schoonheid van de kerk zou betekenen.

De grote uitdaging om het ontwerp te optimaliseren en tevens zo mooi mogelijk uit te voeren mag inmiddels als geslaagd beschouwd worden. Musici zijn doorgaans lovend en datzelfde geldt ook voor de meerderheid van het trouwe publiek.