Contact

Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk

Contactadres Secretaris Stichting Vrienden van de Hippolytuskerk
Taapke Haverkamp – Holtrop
Tel: 0227 59 2748
E-mail: haverkamp@quicknet.nl

Voorzitter:
Gerda Visser- Mensink
Tel: 0227 592509

Penningmeester:
Henko de Stigter
Tel: 0227 51 2292
E-mail: destigter-thomasse@kpnplanet.nl