Protestantse Gemeente Wieringen

De Protestantse Gemeente Wieringen is in 2008 ontstaan door fusie van de Hervormde Gemeente te Wieringen en de Gereformeerde Kerk van Wieringen.

.

Per 6 januari 2019 is ds. Erik Asscher als predikant verbonden aan Protestantse Gemeente Wieringen.

Er wordt “gekerkt” in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein (voorheen het hervormde kerkgebouw) te Hippolytushoef.

Aanvang kerkdiensten: 9.30 uur.

Beheerder Hippolytuskerk: familie Westra, tel. 0227 591561 of 06-22160910.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 7 jaar en een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Graag aanmelden bij scriba@pgwieringen.nl

Enkele keren per jaar is er een “viering” voor de kinderen van 0 tot 7 jaar ,- de zogenaamde “Zwerfkeitjes. In deze viering staat een prentenboek met een thema centraal welke dan ook in de gewone kerkdienst aan de orde is. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. Na de kerkdienst is er tijd om na te praten en gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje thee of koffie.

De Hippolytuskerk is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.

Actuele gegevens over de kerkdiensten staan in het kerkblad Onderweg en op de website www.pgwieringen.nl    en op de website WieringerNieuws.nl   De eerste zondag van de maand kan men meesttijds aanschuiven van 10.30 -11.30 uur bij de viering van het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk in de Michaëlskerk ( OCM ) te Oosterland.

De experimentele vieringen aldaar vormen een aanvulling op of een alternatief voor de kerkdiensten met een meer traditioneel karakter. Zie de website www.michaelskerk.org

Voor actuele en uitgebreidere informatie: zie www.pgwieringen.nl