Protestantse Gemeente Wieringen

De Protestantse Gemeente van Wieringen is eigenaar van het gebouw en houdt in de Hippolytuskerk als vanouds de erediensten. Wilt u het kerkgebouw huren, vul dan het contactformulier in. 
Voor meer informatie zie pg.wieringen.nl

De Protestantse Gemeente Wieringen is in 2008 ontstaan door fusie van de Hervormde Gemeente te Wieringen en de Gereformeerde Kerk van Wieringen.

.

Per 6 januari 2019 is ds. Erik Asscher als predikant verbonden aan Protestantse Gemeente Wieringen.

De kerkelijke vieringen worden gehouden in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein te Hippolytushoef.

Aanvang kerkdiensten: 9.30 uur.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 7 jaar en een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Graag aanmelden bij scriba@pgwieringen.nl

Enkele keren per jaar is er een viering voor de kinderen van 0 tot 7 jaar, – de “Zwerfkeitjes”. In deze viering staat een prentenboek met een thema centraal welke dan ook in de gewone kerkdienst aan de orde is. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. Na de kerkdienst is er tijd om na te praten en gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje thee of koffie.

De Hippolytuskerk is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.

Actuele gegevens over de kerkdiensten staan in het kerkblad Onderweg en op de website pgwieringen.nl  (en WieringerNieuws.nl).  De eerste zondag van de maand kan men van 10.30 -11.30 uur de viering van het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk (OCM) in de Michaëlskerk  te Oosterland bijwonen.

De experimentele vieringen aldaar vormen een aanvulling op of een alternatief voor de kerkdiensten met een meer traditioneel karakter. Zie de website zininoosterland.