Protestantse Gemeente Wieringen

De Protestantse Gemeente Wieringen is in 2008 ontstaan door fusie van de Hervormde Gemeente te Wieringen en de Gereformeerde Kerk van Wieringen. Zij omvat circa 600 belijdende- en doopleden en “verbondenen”. (2014 ) De gemeente is momenteel vacant.

Ds. Henk Haandrikman uit Enkhuizen is consulent vanaf november 2014.

Ds. Greet Bijl

Per juli 2017 verleent mevrouw drs. M. (Greet) Bijl uit Heemskerk bijstand in het pastoraat. Ds. Bijl is al jaren een graag geziene gast-voorgangster bij de Protestantse Gemeente.

De kerkdiensten werden beurtelings gehouden in één van de twee kerkgebouwen van de kerkelijke gemeente: de Ankerkerk aan de Seringenlaan (voorheen het gereformeerde kerkgebouw) en de Hippolytuskerk aan het Kerkplein.

De Ankerkerk aan de Seringenlaan, Hippolytushoef is op 1 april 2015 verkocht.

Er wordt nu zondags “gekerkt” in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein (voorheen het hervormde kerkgebouw) te Hippolytushoef.

Aanvang kerkdiensten: 9.30 uur.

Koster: dhr. Jan Schouten. Tel. 0227 591471

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 7 jaar en een nevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Enkele keren per jaar is er een “viering” voor de kinderen van 0 tot 7 jaar ,- de zogenaamde “Zwerfkeitjes. In deze viering staat een prentenboek met een thema centraal welke dan ook in de gewone kerkdienst aan de orde is. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. Na de kerkdienst is er tijd om na te praten en gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje thee of koffie.

De Hippolytuskerk is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.

Actuele gegevens over de kerkdiensten staan in de vrijdageditie van de Wieringer Courant – Wieringermeerbode, het kerkblad Dubbelspoor, de CTR Hollands Kroon en op de website www.pgwieringen.nl

De eerste zondag van de maand kan men meesttijds aanschuiven van 10.30 -11.30 uur bij de viering van het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk in de Michaëlskerk ( OCM ) te Oosterland.

De experimentele vieringen aldaar vormen een aanvulling op of een alternatief voor de kerkdiensten met een meer traditioneel karakter. Zie de website. www.michaelskerk.org

Voor actuele en uitgebreidere informatie: zie www.pgwieringen.nl