Protestantse Gemeente Wieringen

De Protestantse Gemeente Wieringen is in 2008 ontstaan door fusie van de Hervormde Gemeente te Wieringen en de Gereformeerde Kerk van Wieringen. Zij omvat circa 600 belijdende- en doopleden en “verbondenen”. (2014 )

Ds. Greet Bijl

Per juli 2017 verleent mevrouw drs. M. (Greet) Bijl uit Heemskerk in de vacante gemeente bijstand in het pastoraat. Ds. Bijl is al jaren een graag geziene gast-voorgangster bij de Protestantse Gemeente. Op 13 januari 2019 is haar taak beëindigd en heeft zij afscheid genomen in een mooie viering over dankbaarheid.

.

.

.

Per 6 januari 2019 is ds. Erik Asscher als predikant verbonden aan Protestantse Gemeente Wieringen.

Er wordt “gekerkt” in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein (voorheen het hervormde kerkgebouw) te Hippolytushoef.

Aanvang kerkdiensten: 9.30 uur.

Beheerder Hippolytuskerk: familie Westra, tel. 0227 591561 of 06-22160910.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 7 jaar en een nevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Enkele keren per jaar is er een “viering” voor de kinderen van 0 tot 7 jaar ,- de zogenaamde “Zwerfkeitjes. In deze viering staat een prentenboek met een thema centraal welke dan ook in de gewone kerkdienst aan de orde is. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. Na de kerkdienst is er tijd om na te praten en gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje thee of koffie.

De Hippolytuskerk is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.

Actuele gegevens over de kerkdiensten staan in de vrijdageditie van de Wieringer Courant – Wieringermeerbode, het kerkblad Dubbelspoor, de CTR Hollands Kroon en op de website www.pgwieringen.nl

De eerste zondag van de maand kan men meesttijds aanschuiven van 10.30 -11.30 uur bij de viering van het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk in de Michaëlskerk ( OCM ) te Oosterland.

De experimentele vieringen aldaar vormen een aanvulling op of een alternatief voor de kerkdiensten met een meer traditioneel karakter. Zie de website www.michaelskerk.org

Voor actuele en uitgebreidere informatie: zie www.pgwieringen.nl