Protestantse Gemeente Wieringen

Laatste nieuws: uitnodiging Burendag. Zie hieronder.

De Protestantse Gemeente Wieringen is in 2008 ontstaan door fusie van de Hervormde Gemeente te Wieringen en de Gereformeerde Kerk van Wieringen.

.

Per 6 januari 2019 is ds. Erik Asscher als predikant verbonden aan Protestantse Gemeente Wieringen.

Er wordt “gekerkt” in de Hippolytuskerk aan het Kerkplein (voorheen het hervormde kerkgebouw) te Hippolytushoef.

Aanvang kerkdiensten: 9.30 uur.

Beheerder Hippolytuskerk: familie Westra, tel. 0227 591561 of 06-22160910.

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen tot 7 jaar en een nevendienst voor de kinderen van de basisschool. Graag aanmelden bij scriba@pgwieringen.nl

Enkele keren per jaar is er een “viering” voor de kinderen van 0 tot 7 jaar ,- de zogenaamde “Zwerfkeitjes. In deze viering staat een prentenboek met een thema centraal welke dan ook in de gewone kerkdienst aan de orde is. Na het voorlezen wordt er creatief met het verhaal aan de slag gegaan. Na de kerkdienst is er tijd om na te praten en gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje thee of koffie.

De Hippolytuskerk is voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.

Actuele gegevens over de kerkdiensten staan in de vrijdageditie van de Wieringer Courant – Wieringermeerbode, het kerkblad Dubbelspoor, de CTR Hollands Kroon en op de website www.pgwieringen.nl       N. v. t. meer.

De eerste zondag van de maand kan men meesttijds aanschuiven van 10.30 -11.30 uur bij de viering van het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk in de Michaëlskerk ( OCM ) te Oosterland.

De experimentele vieringen aldaar vormen een aanvulling op of een alternatief voor de kerkdiensten met een meer traditioneel karakter. Zie de website www.michaelskerk.org

Laatste nieuws: uitnodiging Burendag in Hippolytuskerk

Burendag 22 september 2019 in de Hippolytuskerk: ‘Daar zit muziek in!’

In plaats van de gebruikelijke kerkdienst op zondagmorgen is er op deze startzondag van het nieuwe seizoen wederom gekozen voor contact met de buren.

In 2018 organiseerde de Protestantse Gemeente Wieringen burendag voor de buren van de Hippolytuskerk en de buren van gemeenteleden. Het was een groot succes! Daarom krijgt dit initiatief een vervolg op zondag 22 september. Buren in de ruimste zin van het woord zijn uitgenodigd om elkaar in de kerk te ontmoeten van 11.00 tot 13.00 uur bij een hapje en een drankje en muzikale bijdragen van de bezoekers.  De digitale burenquiz over weetjes uit de buurt, staat weer op het programma! Men wordt ontvangen met heerlijke soorten koffie van de mobiele koffiebar Case of Coffee. Iedereen,- groot en klein, oud en jong-, is van harte welkom in de Hippolytuskerk.

Voor opgave van jouw  muzikale bijdrage,- zelf muziek maken, of zingen-, of een verzoeknummer aanvragen, kan je nog terecht tot en met donderdag 19 september a.s. bij scriba@pgwieringen.nl   , de secretaris van de kerk.

Voor actuele en uitgebreidere informatie: zie www.pgwieringen.nl