Avondoverdenkingen

In de twee woonzorghuizen op Wieringen, het Noorderlicht in Hippolytushoef en de Kapellehof in Den Oever, wordt elke week een avondoverdenking gehouden.

Deze worden bij toerbeurt voorgegaan door voorgangers vanuit de diverse kerken op Wieringen en worden voorbereid en begeleid door een groep vrijwilligers.

Avondoverdenking in zorgcentrum Kapellehof, Den Oever:
elke woensdag van 18.30 – 19.00 uur.

Avondoverdenking in zorgcentrum Noorderlicht, Hippolytushoef:
elke donderdag van 18.30 – 19.00 uur.