Bestuurlijk

Predikant: Ds. E. Asscher

Scribaat:
mevr. Erzsébet Thomasse
Postbus 37, 1777 ZG Hippolytushoef
Tel. 0227 512292
E-mail: scriba@pgwieringen.nl

Kerkrentmeesters:
Postbus 37, 1777 ZG Hippolytushoef

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het behartigen van de stoffelijke belangen gemeente.

Alle kleine beetjes helpen
Onder dit motto kan iedereen een stukje meehelpen om onze monumentale kerk voor meer activiteiten aantrekkelijk te maken en het voor de toekomst te behouden.

Diaconie:
Postbus 90, 1777 ZG Hippolytushoef.
In het diaconaat toont de gemeente haar dienende taak binnen de samenleving. Diakenen geven hieraan gestalte tijdens de liturgie en in vele vormen van maatschappelijke dienstverlening, zowel op Wieringen als elders. De diaconie heeft een open oog voor menselijke noden en voor de nood van de wereld in het algemeen en maakt de gemeente hier opmerkzaam op.
Een praktisch speerpunt is de ondersteuning van het werk van de Voedselbank in Anna Paulowna. Met de Rooms-Katholieke Parochie, de Doopsgezinde Gemeente en het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk zijn hiervoor afspraken gemaakt.
De gemeenteleden worden gevraagd hier ook in bij te dragen door bijvoorbeeld elke maand een bepaalt product in te leveren bij de kerk.