Bestuurlijk

Predikant: vacant.

Ds. Henk Haandrikman, consulent vanaf november 2014.

Scribaat:
mevr. Erzsébet Thomasse
Postbus 37, 1777 ZG Hippolytushoef
Tel. 0227 512292
E-mail: scriba@pgwieringen.nl

Kerkrentmeesters:
Postbus 37, 1777 ZG Hippolytushoef

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het behartigen van de stoffelijke belangen gemeente.

Momenteel hebben de volgende zaken de grootste aandacht:
-Het beroepen van een ( 40% ) predikant.

-Geldwerving voor genoemde eventuele interne verbouwing van de Hippolytuskerk, het zogeheten “Herstelfonds”. Inmiddels is deze interne verbouwing zo goed als klaar (november 2016), er resten nog enkele kleinere werkzaamheden.

“Alle kleine beetjes helpen”
Met dit motto kan iedereen een stukje meehelpen om het mogelijk te maken onze monumentale kerk voor meer activiteiten aantrekkelijk te maken en het voor de toekomst te behouden.

Kerk herstelfonds: NL94RABO0138 9873 35 t.n.v. Protestantse Gemeente Wieringen.

Diaconie:
Postbus 90, 1777 ZG Hippolytushoef.

In het diaconaat toont de gemeente haar dienende taak binnen de samenleving. Diakenen geven aan dit “dienen” gestalte tijdens de liturgie als in de vele vormen van maatschappelijke dienstverlening, zowel op Wieringen als elders. De diaconie heeft een open oog voor menselijke noden en voor de nood van de wereld in het algemeen en maakt de gemeente hier opmerkzaam op.

Een praktisch speerpunt is de ondersteuning van het werk van de Voedselbank in Anna Paulowna. Met de Rooms-Katholieke Parochie, de Doopsgezinde Gemeente en het Oecumenisch Centrum Michaëlskerk zijn hiervoor afspraken gemaakt.

De gemeenteleden worden gevraagd hier ook in bij te dragen door bijvoorbeeld elke maand een bepaald product in te leveren bij de kerken, de Wereldwinkel of de H.Henricusschool in de Hippolytushoef.