Gesprekskringen

Er zijn drie vaste gesprekskringen actief.

Eén,- “De Voortgang”-, bestaat al een groot aantal jaren en behandelt elk jaar een ander onderwerp naar keuze en is gericht op geloofsverdieping.

Een tweede kring richt zich meer op leren en meningsuitwisseling.

Een derde ( “Samen met kinderen”) richt zich op de mogelijkheden en moeilijkheden van de geloofsopvoeding van ouders met jonge kinderen.

Contact:
Mijneke Buursink-ter Haar
Tel: 0227 592960
E-mail: mijneketerhaar@ziggo.nl