Jeugdwerk

Clubwerk `t Kompas-`t Ankertje ( 7-12 jaar )

Eenmaal in de veertien dagen is er een clubavond voor kinderen van de basisschool. Ze kunnen er knutselen, spelletjes doen en samen activiteiten ontwikkelen. Het onderlinge contact tussen kinderen van verschillende basisscholen wordt zo gestimuleerd en spelenderwijs normen en waarden bijgebracht. Momenteel is er geen Clubwerk.

Torenwerkgroep (12-16 jaar)

Torenwerkgroep ( TWG) is in theorie voor de jeugd van 12 tot 16, maar in de praktijk eigenlijk voor de hele middelbare school. We proberen minstens 6 keer per jaar bij elkaar te komen in de Ankerkerk: samen eten en daarna “iets” doen aan de hand van een thema. Ontmoeting is belangrijk. Momenteel is er geen Torenwerkgroep.

Torenwerkgroep + ( TWG + ) ( 16+ jaar)

Voor de jeugd vanaf 16 jaar is er de Torenwerkgroep+. Een logisch vervolg op de Torenwerkgroep maar met een inhoud die meer aansluit bij onderwerpen en belevingswereld van de 16+er. Momenteel is er geen Torenwerkgroep+.