Jeugdwerk

Clubwerk `t Kompas-`t Ankertje ( 7-12 jaar )
Eenmaal in de veertien dagen is er een clubavond voor kinderen van de basisschool. Ze kunnen er knutselen, spelletjes doen en samen activiteiten ontwikkelen. Het onderlinge contact tussen kinderen van verschillende basisscholen wordt zo gestimuleerd en spelenderwijs normen en waarden bijgebracht.

Contact:
Tineke Visser
Tel: 0227 511728

Torenwerkgroep (12-16 jaar)
Torenwerkgroep ( TWG) is in theorie voor de jeugd van 12 tot 16, maar in de praktijk eigenlijk voor de hele middelbare school. We proberen minstens 6 keer per jaar bij elkaar te komen in de Ankerkerk: samen eten en daarna “iets” doen aan de hand van een thema. Ontmoeting is belangrijk.

Contact:
Ralph Hania
Tel: 0227 592847
E-mail:  ralph.hania@gmail.com

Gemma Rotgans-Kuitert
Tel: 06 11108748
E-mail:  gemmakuitert@hotmail.com

Torenwerkgroep + ( TWG + ) ( 16+ jaar)
Voor de jeugd vanaf 16 jaar is er de Torenwerkgroep+. Een logisch vervolg op de Torenwerkgroep maar met een inhoud die meer aansluit bij onderwerpen en belevingswereld van de 16+er.

Contact:
……….