Kerkblad Dubbelspoor

Het kerkblad “Dubbelspoor” komt 10 x per jaar uit. Men hoeft geen lid van de Protestantse Gemeente te zijn om een abonnement te kunnen nemen.

Jaar abonnement: € 10,00.

Inleveren kopij: redactiedubbelspoor@pgwieringen.nl

Ledenadministratie Dubbelspoor voor opgave, wijzigingen, opzegging of vragen over de abonnementsbijdrage:
Dhr. H. de Stigter
tel. 0227 512292
E-mail: destigter-thomasse@kpnplanet.nl