Vrouwengroepen

Zusterkring Tot Opbouw

De vrouwenvereniging of ook wel zusterkring “Tot Opbouw” heeft een sterke band met de kerk. Zij stamt van oorsprong uit de vrijzinnig-hervormde traditie.

De circa 14 leden komen eens per maand van september tot en met mei op maandagavond bij elkaar in de bovenzaal van de Hippolytuskerk. Naast de Paas-en Kerstviering , waar veel zorg aan besteed wordt, is het programma zeer gevarieerd.

Vrouwen van alle leeftijden en geloofsovertuigingen zijn welkom.

Contact:
G. Ottens-Osinga
Tel. 0227 593348
E-mail: agnisog@quicknet.nl

Vrouwen-op-Weg

Afdeling Wieringen van de landelijke christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging “Passage” is per 31 december 2014 opgeheven.

Het was financieel niet meer haalbaar om lid te blijven van de landelijke organisatie. Er wordt zelfstandig doorgegaan onder de naam “Vrouwen-op-Weg”.

De vrouwen komen maandelijks bijeen op een woensdagavond afwisselend in Hippolytushoef, en Den Oever in “De Kapel” in de maanden september tot en met april. De onderwerpen die aan de orde komen zijn heel divers.

Alle vrouwen zijn welkom als lid ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Contact:
Marianne Vink-Hagen
Tel. 0227 595402
E-mail: mjvinkhagen@quicknet.nl