Cantatekoor Hippolytuskerk

Dit jaar vierden we ons 20 jarige bestaan met muziek van Bach en Rutter.
Bach klinkt al 20 jaar in de Hippolytuskerk. We begonnen met kerkdiensten rondom een cantate van J.S. Bach geïnitieerd door Ds. Henk Broer. Sinds 2016 organiseert de stichting elk jaar een concert met overdenking rondom de muziek van Bach waarbij we sinds het begin worden begeleid door Barokensemble Eik en Linde.

Voor ons jubileum hebben we gekozen voor een stuk uit 1985. De Engelse componist John Rutter schreef in dat jaar een requiem. Op 19 november 2023 hebben we dit mooie werk uitgevoerd. John Rutter heeft als componist veel verwantschap met Bach. Hij schrijft veel vocale geestelijke muziek en componeert ook voor gelegenheden in Groot Brittannië. Naast componist is hij ook leraar, net als Johann Sebastian Bach. Of John Rutter de Bach is van de 20e eeuw zal de toekomst uitwijzen.
Het concert was natuurlijk wel in combinatie met muziek van Bach zoals altijd. We openden en sloten dit concert af met Bach, voor ons altijd een centraal punt.Het Cantatekoor Hippolytuskerk is in 2003 ontstaan door een samenwerking tussen voormalig predikant Henk Broer en dirigente Ellen Verburgt. De cantatediensten werden destijds aangevuld met enkele kerkelijke liederen die de kerkbezoekers konden meezingen.
Vanaf 2017 is het koor een andere weg ingeslagen en is er elk jaar een concert rondom een cantate van Bach en andere muziek uit de Baroktijd, daarbij begeleid door Barokensemble Eik en Linde. Naast de muziek is er ook ruimte voor een tekst en/of een gedicht dat aansluit bij het thema van de muziek.


Ook organiseren we sinds 2017 jaarlijks de workshop ‘een Dag met Bach’.
Iedereen die van zingen houdt, kan hieraan meedoen en zo op een mooie manier kennis te maken met de muziek van Bach onder de inspirerende leiding van Ellen Verburgt.


Facebook
Heeft u al gekeken op onze Facebook pagina?
Facebook.com/cantatekoorhippolytuskerk