AVG – privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming Hippolytuskerk. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een veilige manier. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Hippolytuskerk.

WAT BETEKENT AVG?

Alle ondernemingen en verenigingen die persoonsgegevens verwerken en opslaan, moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

WAT HOUDT DEZE WET IN?

De wet houdt in dat alleen gegevens worden opgeslagen die Hippolytuskerk daadwerkelijk nodig heeft en vastlegt welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze worden beschermd.

WAT LIGT ERAAN TEN GRONDSLAG?

Door de groei in dataverkeer en -opslag en de verschillende wetgevingen in Europese landen ontstond de behoefte aan uniforme regels. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en vervangt onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, uit 2001.

WAT ZIJN PERSOONSGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zonder daar een bijzondere inspanning voor te hoeven leveren. Het zijn gegevens die iets over jou zeggen, je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, leeftijd, IP-adressen, etc. Wanneer (een combinatie van) van deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Hippolytuskerk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een werkrelatie hebben of hebben gehad. Wij registreren geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheid, geloof, afkomst, ed. Wij gebruiken alleen de nodige persoonsgegevens, gegevens die nodig zijn om de administratie tussen klant en mogelijk te maken, voor eigen administratie. Deze gegevens worden zorgvuldig en niet langer dan nodig bewaard. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hippolytuskerk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Voor het bewaren van deze (persoons) gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

VRAAG EN/OF KLACHT

Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen via het contactformulier.